Забравена парола

ас. д-р Милена Руменова Димитрова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 08.50 Анализ и контрол на качеството на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-42 - Управление на качеството в хранителната индустрия - магистър - задочно - 1 год.
2 09.63 Функционални храни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-42 - Управление на качеството в хранителната индустрия - магистър - задочно - 1 год.
2 09.22 Технология на млякото и млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 2 год.
7 09.02 Микробиология на млякото и млечните продукти
(Избираема) (изпит)
45 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.02 Микробиология на млякото и млечните продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив