Забравена парола

доц. д-р Мариан Илиев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
4 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
4 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив