Забравена парола

доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 11.76 Електронен бизнес
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 11.76 Електронен бизнес
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
4 11.48 Фирмена сигурност
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.48 Фирмена сигурност
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.48 Фирмена сигурност
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.47 Учебна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив