Забравена парола

гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 19.13 Туристически ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 19.13 Туристически ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
2 19.13 Туристически ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
2 19.39 Специализирани видове хранене
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 150 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив