Забравена парола

гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 19.24 Специализирани видове туризъм
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
1 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (изпит)
15 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.92 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
1 19.100 Основи на храненето
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 19.100 Основи на храненето
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
1 19.100 Основи на храненето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
1 19.92 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
1 19.76 Безопасност на храните и хранително законодателство
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 19.114 Организация и управление на хотелиерството
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
2 19.114 Организация и управление на хотелиерството
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.114 Организация и управление на хотелиерството
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.114 Организация и управление на хотелиерството
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.76 Безопасност на храните и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.76 Безопасност на храните и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.76 Безопасност на храните и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.92 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.92 Организация и управление на кулинарното производство в туристическите обекти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.76 Безопасност на храните и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.76 Безопасност на храните и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.114 Организация и управление на хотелиерството
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Избираема) (без оценка)
0 60 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Избираема) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив