Забравена парола

гл.ас. д-р Димитър Георгиев Атанасов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 27.34 Топлинна и масообменна техника – проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2021 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
2 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2021 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 27.06 Топлотехнически измервания и уреди
(Задължителна) (текуща оценка)
8 7 2021 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
2 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2021 / 2-04 - Хладилна и климатична техника - магистър - задочно - 1 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
5 27.10 Топлообменни апарати – курсов проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 27.04 Топлообменни апарати
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
5 27.10 Топлообменни апарати – курсов проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.06 Топлотехнически измервания и уреди
(Задължителна) (текуща оценка)
8 7 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.06 Топлотехнически измервания и уреди
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.07 Масообменни уредби
(Задължителна) (изпит)
15 8 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.07 Масообменни уредби
(Задължителна) (изпит)
30 15 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
8 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 120 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
8 27.34 Топлинна и масообменна техника – проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив