Забравена парола

проф. д.н Пантелей Петров Денев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив