Забравена парола

Юлия Попова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
5 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
5 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
6 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
6 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив