Забравена парола

доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 04.13 Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
1 04.13 Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми във функционалните храни
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
1 04.21 Биохимия и микробиология на функционалните храни
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
1 04.21 Биохимия и микробиология на функционалните храни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
2 04.12 Молекулярна биология
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
6 04.12 Молекулярна биология
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 04.12 Молекулярна биология
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив