Забравена парола

проф. д-р Йорданка Николова Алексиева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 19.30 М Създаване на нов продукт в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 90 2021 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.
1 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.
1 19.31 М Управление на качеството в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 19.30 М Създаване на нов продукт в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.
1 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Избираема) (изпит)
23 15 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 19.31 М Управление на качеството в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.
2 19.35 М Маркетингови проучвания в туризма и храненето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
2 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.
2 19.112 Организация на столовото и болнично диетично хранене
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 19.35 М Маркетингови проучвания в туризма и храненето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.
3 19.30 М Създаване на нов продукт в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
3 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.
3 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.31 М Управление на качеството в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
3 19.30 М Създаване на нов продукт в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.
3 19.31 М Управление на качеството в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.
3 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
4 19.35 М Маркетингови проучвания в туризма и храненето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.
4 19.128 Обществено здраве и хранене при социално значими заболявания
(Задължителна) (изпит)
15 0 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.101 Организация и технология на ол инклузив
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 150 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.50 Селски туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.50 Селски туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.111 Маркетинг и реклама в храненето и туризма
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.56 Кулинарен туризъм
(Задължителна) (изпит)
15 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.56 Кулинарен туризъм
(Задължителна) (изпит)
8 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.56 Кулинарен туризъм
(Задължителна) (изпит)
15 30 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив