Забравена парола

доц. д-р Иванка Василева Петрова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 19.110 Сензорен анализ на храни и напитки
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 19.22 Диетично хранене
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.122 Хранителен прием и статус
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
1 19.85 Хигиена в обектите за хранене
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 90 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 90 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 180 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 19.118 Актуални проблеми и политика в храненето
(Задължителна) (изпит)
15 0 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
4 19.118 Актуални проблеми и политика в храненето
(Задължителна) (изпит)
30 0 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
4 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 60 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
5 19.22 Диетично хранене
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.110 Сензорен анализ на храни и напитки
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.110 Сензорен анализ на храни и напитки
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.110 Сензорен анализ на храни и напитки
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 180 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.22 Диетично хранене
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.110 Сензорен анализ на храни и напитки
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 180 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.85 Хигиена в обектите за хранене
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.85 Хигиена в обектите за хранене
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.85 Хигиена в обектите за хранене
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.85 Хигиена в обектите за хранене
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.22 Диетично хранене
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.110 Сензорен анализ на храни и напитки
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.85 Хигиена в обектите за хранене
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 90 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.22 Диетично хранене
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.22 Диетично хранене
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.33 Актуални проблеми в храненето и туризма
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.33 Актуални проблеми в храненето и туризма
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.33 Актуални проблеми в храненето и туризма
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив