Забравена парола

проф. д-р Радка Вълкова Власева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 09.13 Технология на млечните продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
5 09.05 Суровинознание на млякото
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 09.05 Суровинознание на млякото
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
7 09.19 Технология на млечно-киселите продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.19 Технология на млечно-киселите продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.54 Системи за самоконтрол при производството на храни
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
8 09.38 Технология на трайните млечни продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.38 Технология на трайните млечни продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив