Забравена парола

ас. Елена Сашева Мечева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
15 30 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
15 30 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
8 15 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
15 30 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
8 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
15 30 2021 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
8 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
6 23.35 Компютърни технологии за бизнеса
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив