Забравена парола

доц. д-р Таня Павлова Титова-Костуркова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 26.07 Измерване на неелектрични величини
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
1 26.39 М Техническа диагностика и сигурност на системите за управление
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
5 26.07 Измерване на неелектрични величини
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив