Забравена парола

гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
6 15.51 Технология на захарта
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 15.51 Технология на захарта
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив