Забравена парола

гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова - Зарчева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 15.08 М Технология на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозните сиропи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидолизати - магистър - редовно - 1 год.
1 15.08 М Технология на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозните сиропи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидолизати - магистър - задочно - 1 год.
5 15.41 Технология на захарта, захарните изделия и нишестето
(Избираема) (изпит)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 15.41 Технология на захарта, захарните изделия и нишестето
(Избираема) (изпит)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
5 15.42 Технология на нишестето
(Избираема) (изпит)
45 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 15.42 Технология на нишестето
(Избираема) (изпит)
23 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 15.20 Преддипломен стаж
(Избираема) (текуща оценка)
0 120 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив