Забравена парола

доц. д-р Цветана Иванова Гогова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 12.37 М Специални технологии в хлебопроизводството
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 12.54 Технологии в зърнопреработването и хлебопроизводството
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 10.38 Функционални храни и напитки от растителен произход
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
2 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 12.52 Технология и дизайн на хляба
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 10.38 Функционални храни и напитки от растителен произход
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
2 12.67 Технология на функционални храни на зърнена основа и създаване на нов продукт
(Задължителна) (текуща оценка)
10 5 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
3 12.37 М Специални технологии в хлебопроизводството
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 12.67 Технология на функционални храни на зърнена основа и създаване на нов продукт
(Задължителна) (текуща оценка)
10 5 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
6 12.09 Технология на хляба
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 12.09 Технология на хляба
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
7 12.92 Технология на диетични зърнени храни
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
7 12.92 Технология на диетични зърнени храни
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив