Забравена парола

доц. дтн Венелина Тодорова Попова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 13.62 Контрол на акцизни напитки и тютюневи изделия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
6 17.05 Промишлена обработка на тютюна
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 17.05 Промишлена обработка на тютюна
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 17.31 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив