Забравена парола

доц. д-р Донка Стоянова Танева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
4 06.53 Екология и охрана на труда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 06.21 Безопасност на производствената среда
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
6 06.21 Безопасност на производствената среда
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 06.21 Безопасност на производствената среда
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив