Забравена парола

доц. д-р Красимир Георгиев Бамбалов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 13.29 М Физикохимия на виното
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 13.29 М Физикохимия на виното
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 13.08 Енология
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
3 13.29 М Физикохимия на виното
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
6 13.08 Енология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
6 13.08 Енология
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
8 13.10 Технология на шумящите и специални вина
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив