Забравена парола

проф. д.н Станислава Цанкова Ташева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 27.02 Термодинамика
(Задължителна) (изпит)
23 30 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
2 27.40 Проектиране на топлинни системи - проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 27.39 Проектиране на топлинни системи
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 27.05 Горивна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
3 27.02 Термодинамика
(Задължителна) (изпит)
45 60 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
3 27.02 Термодинамика
(Задължителна) (изпит)
23 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
3 27.02 Термодинамика
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 27.39 Проектиране на топлинни системи
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.40 Проектиране на топлинни системи - проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.05 Горивна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.05 Горивна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
8 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 120 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив