Забравена парола

гл.ас. д-р Владимира Кръстева Ганчовска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 30.51 Компютърни приложни среди
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 30.51 Компютърни приложни среди
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 30.08 Операционни системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
5 30.11 Компютърни архитектури
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
5 30.11 Компютърни архитектури
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 30.08 Операционни системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 30.08 Операционни системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив