Забравена парола

доц. д-р Георги Крумов Тосков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 33.03 Управление на промяната
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
3 20.14 Икономически теории
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.14 Икономически теории
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.14 Икономически теории
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.14 Икономически теории
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.88 Европейски политики и практики
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.88 Европейски политики и практики
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
5 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
5 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
5 20.72 Икономика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 20.24 Организация на индустриалното производство
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
6 20.24 Организация на индустриалното производство
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
7 20.18 Социално предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.87 Публично-частно партньорство в туризма
(Избираема) (изпит)
15 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
8 11.88 Европейски политики и практики
(Избираема) (изпит)
15 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив