Забравена парола

доц. д-р Светла Иванова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 06.02 Промишлени сгради
(Факултативна) (текуща оценка)
7 8 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив