Забравена парола

гл.ас. д-р Лазар Веселинов Лазаров

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 16.18 М Проектиране на технологични инсталации и линии
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
2 16.39 Проект по технологично обзавеждане
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
4 16.18 М Проектиране на технологични инсталации и линии
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
4 16.39 Проект по технологично обзавеждане
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
8 17.31 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив