Забравена парола

проф. дин Асен Конарев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
2 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
2 11.41 Корпоративно управление
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив