Забравена парола

доц. д-р Венцислав Борисов Ненов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 28.19 Технологични поточни линии в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
1 28.66 Машини – автомати
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
2 28.107 Инсталации в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
2 28.36 Изпитване на машини, апарати и съоръжения за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
5 11.63 Стандартизация и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.63 Стандартизация и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
5 28.07 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.112 Стандартизация и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.63 Стандартизация и хранително законодателство
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.18 Контрол и управление на качеството
(Факултативна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.13 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.03 Подемно-транспортна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
8 28.18 Контрол и управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив