Забравена парола

проф. дтн Стефан Дичев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
6 28.18 Контрол и управление на качеството
(Факултативна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.18 Контрол и управление на качеството
(Факултативна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив