Забравена парола

проф. д-р Васил Димитров Златанов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 22.09 Механика – II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
3 22.09 Механика – II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
3 22.09 Механика – II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (без оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (без оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (без оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
5 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 22.13 Машинни елементи – проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 22.13 Машинни елементи – проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 22.13 Машинни елементи – проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив