Забравена парола

проф. дтн Чавдар Иванов Дамянов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
6 26.05 Теория на управлението I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив