Забравена парола

Румяна Георгиева Янева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 07.13.01 Специализиран немски език – II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.03 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.07.01 Специализиран немски език – I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
2 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.02.03 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.13.01 Специализиран немски език – II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив