Забравена парола

гл.ас. д-р Ангел Ангелов Личев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 25.02 Приложна електротехника и електроника
(Задължителна) (изпит)
7 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 25.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
4 25.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив