Забравена парола

гл.ас. Димитър Руменов Разпопов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив