Забравена парола

доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.08 Организационно поведение
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
1 11.08 Организационно поведение
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 20.11 Философия
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
1 11.08 Организационно поведение
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
1 11.08 Организационно поведение
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
1 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
2 20.75 Бизнес комуникации
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
2 33.05 Мотивация и ангажираност на персонала
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
2 20.75 Бизнес комуникации
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 20.75 Бизнес комуникации
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.75 Бизнес комуникации
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 11.32 Бизнес преговори
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.32 Бизнес преговори
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.32 Бизнес преговори
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.67 Етика
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.50 Бизнес комуникации и преговори
(Избираема) (текуща оценка)
15 7 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 20.23 Икономическа социология
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.23 Икономическа социология
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.23 Икономическа социология
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.23 Икономическа социология
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
6 20.25 Бизнес етика
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 20.25 Бизнес етика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
7 20.76 Връзки с обществеността
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
7 20.76 Връзки с обществеността
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
7 20.76 Връзки с обществеността
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив