Забравена парола

проф. д-р Минчо Стоянов Минчев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 27.38 Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
2 27.25 Вторични енергийни източници
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
4 27.25 Вторични енергийни източници
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
6 27.08 Отоплителна техника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.08 Отоплителна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив