Забравена парола

проф. д-р Виолета Димитрова Рашева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 27.37 Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятие
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
3 27.37 Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятие
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
5 27.04 Топлообменни апарати
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
5 27.04 Топлообменни апарати
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.07 Масообменни уредби
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.07 Масообменни уредби
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 27.26 Дестилационна техника
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 27.58 Енергиен анализ
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
7 27.58 Енергиен анализ
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
7 27.26 Дестилационна техника
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
7 27.58 Енергиен анализ
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
8 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 120 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
8 27.51 Промишлени топлинни инсталации
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив