Забравена парола

доц. д-р Ненко Стефанов Ненов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив