Забравена парола

ас. Мария Минева Жекова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 30.18 Основи на компютърната графика и дизайн
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
2 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 30.62 Курсов проект по компютърна графика и дизайн
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 30.52 Програмиране в интернет среда
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 30.02 Дискретни структури
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 30.02 Дискретни структури
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
4 30.62 Курсов проект по компютърна графика и дизайн
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 30.04 Анализ и синтез на логически схеми
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
5 30.18 Основи на компютърната графика и дизайн
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
5 30.05 Организация на компютъра
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
5 30.18 Основи на компютърната графика и дизайн
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
5 30.05 Организация на компютъра
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 30.52 Програмиране в интернет среда
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив