Забравена парола

ас. д-р Петко Иванов Минев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив