Забравена парола

гл.ас. д-р Богдан Георгиев Горанов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 14.21 Криобиология
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
1 14.21 Криобиология
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
1 18.20 Кинетика и управление на биопроцесите
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 18.55 Технологичен проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 8 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 05.28 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
7 18.29 Технологично обзавеждане
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 18.29 Технологично обзавеждане
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив