Забравена парола

доц. д-р Захари Николаев Велчев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 10.74 Управление на кризи и защита на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 10.37 Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 10.37 Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
7 10.57 Технологично обзавеждане при преработката на плодове и зеленчуци
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 10.57 Технологично обзавеждане при преработката на плодове и зеленчуци
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив