Забравена парола

проф. Пламен Неделчев Моллов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 10.54 Законодателство и контрол в хранителната верига
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
1 10.54 Законодателство и контрол в хранителната верига
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
1 10.54 Законодателство и контрол в хранителната верига
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 10.05 Контрол и регулация на безопасността на храните
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 10.05 Контрол и регулация на безопасността на храните
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.09 Управление на качеството
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 10.54 Законодателство и контрол в хранителната верига
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 10.54 Законодателство и контрол в хранителната верига
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив