Забравена парола

доц. д-р Татяна Петрова Панчева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 20.73 Международен туризъм и маркетинг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив