Забравена парола

проф. Димитър Георгиев. Хаджикинов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 15.35 Технология на захарта, захарните изделия и растителните масла
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 2 год.
5 15.42 Технология на нишестето
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 15.42 Технология на нишестето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
7 15.44 Технология на шоколадовите изделия
(Избираема) (изпит)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
7 15.44 Технология на шоколадовите изделия
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
7 15.44 Технология на шоколадовите изделия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
7 15.44 Технология на шоколадовите изделия
(Избираема) (изпит)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 15.06 Технология на захарните изделия
(Избираема) (изпит)
20 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 15.06 Технология на захарните изделия
(Избираема) (изпит)
40 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
8 15.06 Технология на захарните изделия
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
8 15.06 Технология на захарните изделия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив