Забравена парола

доц. д-р Динко Георгиев Йорданов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.06 Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.17 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.44 Иновации в техниката в месната и рибната промишленост
(Задължителна) (изпит)
23 7 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
8 08.06 Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
8 08.06 Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив