Забравена парола

проф. дин Йордан Начев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 31.06 Основи на международната и националната сигурност
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 31.07 Продоволствена сигурност
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив