Забравена парола

гл.ас. д-р Васил Димитров Михов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 25.14 Полупроводникови елементи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
3 25.14 Полупроводникови елементи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
3 25.14 Полупроводникови елементи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 25.14 Полупроводникови елементи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив