Забравена парола

гл.ас. д-р Милена Руменова Димитрова-Дичева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 09.58 Стартерни култури за млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 09.02 Микробиология на млякото и млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.18 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.24 М Функционални млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
3 09.58 Стартерни култури за млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.24 М Функционални млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив