Забравена парола

гл.ас. д-р Милена Руменова Димитрова-Дичева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 09.58 Стартерни култури за млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 09.24 М Функционални млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив