Забравена парола

гл.ас. д-р Миглена Копринарова Ангелова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 18.58 Нутригеномика и персонализирано хранене
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив