Забравена парола

гл.ас. д-р Кирил Петров Василев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
8 10.21 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив